Raport bieżący 4/2015

4/2015

10-03-2015 16:21
Zawiadomienie Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

Raport bieżący 3/2015

3/2015

10-03-2015 16:18
Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

Raport bieżący 2/2015

2/2015

03-03-2015 10:09
Informacja o zamiarze zbycia akcji przez akcjonariuszy posiadających łącznie powyżej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki

Raport bieżący 1/2015

1/2015

22-01-2015 10:11
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015