Raport bieżący 14/2020

14/2020

24-01-2020 21:10

Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą […]

Raport bieżący 13/2020

13/2020

24-01-2020 21:04

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 12/2020

12/2020

24-01-2020 21:02

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 11/2020

11/2020

24-01-2020 21:00

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżacy 10/2020

10/2020

24-01-2020 20:56

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 9/2020

9/2020

23-01-2020 22:46

Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą […]

Raport bieżący 8/2020

8/2020

23-01-2020 22:44

Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji Emitenta i zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą […]

Raport bieżący 7/2020

7/2020

23-01-2020 22:41

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 6/2020

6/2020

23-01-2020 22:38

Powiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu […]

Raport bieżący 5/2020

5/2020

23-01-2020 06:53

Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta w ilości przekraczającej próg 50% ilości głosów Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w […]

Raport bieżący 4/2020

4/2020

22-01-2020 22:50

Informacja od akcjonariusza będącego jednostką dominującą Emitenta dotycząca zamknięcia transakcji prowadzącej do przejęcia kontroli nad grupą rlc packaging przez spółkę […]

Raport bieżący 3/2020

3/2020

22-01-2020 09:06

Zawarcie umów prowadzących do pośredniego zbycia akcji Emitenta przez głównych, polskich akcjonariuszy będących członkami Zarządu Emitenta na rzecz strategicznego inwestora […]