Raport bieżący 21/2012

21/2012

27-04-2012 16:49
Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki; zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący 20/2012

20/2012

27-04-2012 16:46
Zawiadomienie Violetty Schwark o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

Raport bieżący 19/2012

19/2012

27-04-2012 16:42
Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez Członka Zarządu Spółki; zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący 18/2012

18/2012

27-04-2012 16:40
Nabycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez Członka Zarządu Spółki; zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący 17/2012

17/2012

27-04-2012 16:37
Zawiadomienie likwidatora BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz sp. j. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

Raport bieżący 16/2012

16/2012

27-04-2012 16:33
Zbycie akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkami Zarządu i członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący 15/2012

15/2012

27-04-2012 13:45
Pozytywna decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2011 r.

Raport bieżący 14/2012

14/2012

26-04-2012 11:41
Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 13/2012

13/2012

18-04-2012 08:49
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej w rejestrze przedsiębiorców

Raport bieżący 12/2012

12/2012

13-04-2012 17:28
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta

Raport bieżący 11/2012

11/2012

13-04-2012 14:17
Decyzja Zarządu Spółki w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2011 r.

Raport bieżący 10/2012

10/2012

05-04-2012 09:37
Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej będący jednocześnie animatorem emitenta