Raport bieżący 2/2020

2/2020

21-01-2020 22:08

Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o tym, […]

Raport bieżacy 1/2020

1/2020

16-01-2020 10:06

Uzgodnienie warunków potencjalnej transakcji pomiędzy głównymi, polskimi akcjonariuszami i członkami Zarządu a strategicznym inwestorem Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z […]