Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019

19-05-2019 19:05

Raporty okresowe – Roczny 2018 – skonsolidowane

20-03-2019 22:50

Raporty okresowe – Roczny 2018 – jednostkowe

20-03-2019 22:46

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartały 2018 roku

15-11-2018 08:22

Skonsolidowany Raport Półroczny za i Półrocze 2018

14-08-2018 22:58

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018

15-05-2018 08:52

Raporty okresowe – Roczny 2017 – jednostkowe

23-03-2018 17:17

Raporty okresowe – Roczny 2017 – skonsolidowane

23-03-2018 17:11

Skonsolidowany raport kwartalny za III Kwartał 2017

15-11-2017 07:27
Skonsolidowany raport kwartalny za III Kwartał 2017

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017

31-08-2017 07:33

Skonsolidowany raport kwartalny za I Kwartał 2017

15-05-2017 07:27

Raporty okresowe – Roczny 2016 – skonsolidowane

24-03-2017 07:23