Raporty okresowe – Roczny 2016 – jednostkowe

24-03-2017 07:21

Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za III KWARTAŁY 2016 roku

14-11-2016 07:37

Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2016 roku

30-08-2016 07:50

Skonsolidowany raport kwartalny za I Kwartał 2016

16-05-2016 07:39

Raporty okresowe – Roczny 2015 – skonsolidowane

21-03-2016 07:49

Raporty okresowe – Roczny 2015 – jednostkowe

21-03-2016 07:40

Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za III KWARTAŁY 2015 roku

16-11-2015 07:32

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku

28-08-2015 07:58

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku

15-05-2015 07:52

Raporty okresowe – Roczny 2014 – skonsolidowane

20-03-2015 07:37

Raporty okresowe – Roczny 2014 – jednostkowe

20-03-2015 07:20

Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za III KWARTAŁY 2014 roku

14-11-2014 07:45