Raporty okresowe – Roczny 2012 – jednostkowe

21-03-2013 07:49

Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za III KWARTAŁY 2012 roku

14-11-2012 21:42

Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2012 roku

31-08-2012 08:19

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

15-05-2012 17:46

Raporty okresowe – Roczny 2011 – jednostkowe

20-03-2012 09:01

Raporty okresowe – Roczny 2011 – skonsolidowane

20-03-2012 08:38

Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za III KWARTAŁY 2011 roku

14-11-2011 08:50

Skonsolidowany raport śródroczny za I półrocze 2011 roku

31-08-2011 08:30

Raport skonsolidowany za I kwartał 2011

13-05-2011 07:49

Raport okresowy roczny 2010 – skonsolidowany

20-04-2011 18:14

Raport okresowy roczny 2010 – jednostkowy

20-04-2011 18:08

Raport skonsolidowany za IV kwartały 2010

01-03-2011 08:17