Udany debiut giełdowy BSC Drukarnia Opakowań S.A.

 

4 stycznia do obrotu na Głównym Rynku GPW wprowadzono 3 000 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H BSC Drukarnia Opakowań S.A. Kurs PDA wyniósł na otwarciu notowań 17,70 zł rosnąc o 1,14 proc. w stosunku do ceny emisyjnej akcji ustalonej w pierwszej ofercie publicznej na 17,5 zł.

PDA notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BSCDRUK-PDA” i oznaczeniem „BSCA”