03.12.2010

 

Ustalenie ceny emisyjnej

 

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. informuje, iż cena akcji oferowanych, będących przedmiotem Oferty Publicznej, tj. 3 000 000 akcji nowej emisji serii H została ustalona na poziomie 17,50 zł za jedną akcję.