31.08.2012

Wyniki BSC wciąż rosną

Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań, poznański producent opakowań z tektury i papieru podsumował I półrocze 2012 roku. Dane z raportu wskazują na konsekwentny, 12 proc. wzrost sprzedaży z przychodów Grupy. Odnotowano również identyczny, bo 12 proc. przyrost wartości EBITDA oraz 26 proc. zysku netto. Zarząd podtrzymuje zapewnienia o poszukiwaniu celu akwizycyjnego.

 

W I półroczu 2012 roku, przychody ze sprzedaży poznańskiej spółki wyniosły 63 643 tys. zł, wzrastając tym samym o 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 12 621 tys. zł, zysk operacyjny 9 158 tys. zł, natomiast zysk netto 8 701 tys. zł, wzrastając kolejno o 12, 11 i 26 proc.

 

tys. zł I H 2012 I H 2011 Zmiana Dynamika
Przychody ze sprzedaży 63 643 56 639 7 004 12%
EBITDA 12 621 11 220 1 401 12%
Zysk operacyjny 9 158 8 283 875 11%
Zysk netto 8 701 6 887 1 814 26%

 

– Pomimo zauważalnego, lekkiego spowolnienia gospodarczego, Grupa kolejny już kwartał z rzędu uzyskała dodatni wzrost przychodów ze sprzedaży. To ważne, niemniej pragnę również zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik rentowności operacyjnej – EBITDA i zysku operacyjnego. Wykazanie wyników na poziomie 12 i 9 mln zł świadczy o przyjętej, rzetelnej strategii rozwoju i prawidłowo prowadzonej polityce sprzedażowej. – twierdzi Janusz Schwark, Prezes Zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A.

 

Zarząd BSC Drukarnia Opakowań S.A. w dalszym ciągu przygląda się rynkowi krajowemu i zagranicznemu – zwłaszcza rosyjskiemu, w kontekście ewentualnych przejęć. Podtrzymuje zamiar intensyfikacji działań w obszarze opakowań farmaceutycznych oraz rozszerza swoje zainteresowania o mniejsze, perspektywiczne drukarnie.

 

– Zakładamy, iż możemy zdecydować się również na przejęcie mniejszej drukarni, którą dofinansujemy i doprowadzimy do interesującego nas stanu. W tej chwili wyodrębniliśmy już kilka firm, którymi jesteśmy zainteresowani. Trwają wstępne rozmowy oraz wspólna konsultacja założeń biznesowych.  – dodaje Janusz Schwark.

 

Spółka stale inwestuje w rozwój własnych mocy produkcyjnych. W tej chwili trwa rozbudowa zakładów produkcyjnych centrali oraz zakup maszyn.